เกษตรแปดริ้ว ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม

เกษตรแปดริ้วดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ณ แปลงนางรำเพย รอยรัตน์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว และแปลง พ.อ.อ.สมศักดิ์ จิตรไพบูลย์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อเสนอเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับเขตต่อไป โดยคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นำโดยนายพัฒนศักดิ์ พ่วงสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

Be the first to comment

Leave a Reply