สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทลายโจรและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิธิวรรธน์ ตันไล้ เกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วย นายศุภกิจ นาเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทลายโจรและเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใย-ก้อนแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการปลูกแนวทางการบำรุงดูแลต้นกล้วยที่ปลูกใหม่ ซึ่งใช้ต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ให้สามารถเจริญเติบโตแข็งแรง

Be the first to comment

Leave a Reply