เกษตรคลองเขื่อน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

      วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล ส่วนในช่วงค่ำ มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ หอประชุมอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา