เกษตรคลองเขื่อน ร่วมกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมกิจกรรมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพรพะบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การให้บริการด้านวิชาการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา