เกษตรคลองเขื่อน ร่วมจัดเตรียมสถานที่งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในตำบลบางตลาด และตำบลบางเล่า จำนวน 60 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้เริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา