เกษตรคลองเขื่อน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรจากศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลคลองเขื่อน และแปลงใหญ่ข้าวหมู่ 1-6 ตำบลคลองเขื่อน ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและแปลงใหญ่ เชื่อมโดยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด นำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา