เกษตรคลองเขื่อน ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

      วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยนางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปีการผลิต 2565/2566 พร้อมทั้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชในพื้นที่หมู่ที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดบางขอน และหมู่ที่ 7 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา