เกษตรคลองเขื่อน ร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

      วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบความทุกข์ยาก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีมอบ ในพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนและตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา