เกษตรคลองเขื่อน ร่วมรับการนิเทศตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2565

      วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ร่วมรับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ซึ่งได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับคณะนิเทศที่ 3 ได้รับทราบ โดยมีนายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานในการนิเทศครั้งนี้ พร้อมกันนี้ทางคณะนิเทศได้แนะนำแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรให้กับเจ้าหน้าที่อำเภอได้นำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษ๖รอำเภอคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา