เกษตรคลองเขื่อน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. อำเภอคลองเขื่อน

      วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศพก. อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกันนั้นได้ติดตามการใช้งานกล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) พร้อมตอบแบบสำรวจการใช้งานกล่องฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ณ ศพก. อำเภอคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา