เกษตรคลองเขื่อน ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ซี่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่ พ.ต.วราห์ ประดับพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามาแนะนำ ทำความเข้าใจและให้แนวทางในการจัดทำแผนฯ พร้อมกันนั้นได้จัดประชาคมรับรองการปลูกข้าวสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ณ หมู่ที่ 5 บ้านกอไผ่ ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา