เกษตรคลองเขื่อน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ตำบลก้อนแก้ว

      วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร จิมมี่ฟาร์ม (JIMMY FARM) เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตพืช พร้อมกันนั้นได้แนะนำการใช้ พด. สูตรต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ณ จิมมี่ฟาร์ม หมู่ที่ 4 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา