เกษตรคลองเขื่อน ลงพื้นที่ประชาคมรับรองแปลง ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสายันต์ ฉ่ำสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคลองเขื่อน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อนลงพื้นที่เพื่อประชาคมรับรองแปลงนาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 พร้อมกันนั้นได้ชี้แจงแนวทางในการแจ้งเมื่อประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา