เกษตรแปดริ้ว พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด คณะที่ 2 นำโดยนางวันเพ็ญ กลับกลาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเรือ ซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงาน ได้แก่ การผลิตน้ำพริก และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*