เกษตรแปดริ้ว จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2563

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองเขื่อน จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ปี 2563 โดยจัดงานร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชุมชน” โดยมีการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบครบวงจร ซึ่งบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการคลินิกให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิกทั่วไป และการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลก้อนแก้ว และตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 ราย ณ วัดก้อนแก้ว หมู่ 4 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*