ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร้านค้าร่วมจำหน่ายสินค้า ในงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนจองร้านค้าจำหน่ายสินค้า ในงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 50 (2563) มีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 รับลงทะเบียนผู้จำหน่ายพันธุ์ไม้ และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รับลงทะเบียนร้านค้าจำหน่ายพันธุ์ไม้นอกพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมจับฉลาก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. รับลงทะเบียนร้านค้าจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด พร้อมจับฉลาก ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
🔵กรอกใบสมัคร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามวันที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*